0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ผู้เขียน หัวข้อ: วิธีแก้ปัญหาลบ Hyper-V Host/Cluster ใน System Center ด้วย GUI ไม่ได้  (อ่าน 3881 ครั้ง)

ออฟไลน์ เอกลักษณ์

 • Expert
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 265
 • ขอบคุณ: 39 ครั้ง
« เมื่อ: 20-04-17 14:49:39 »
ก่อนอื่นก็ทำการหา ID กับ Name ของ Host ที่จะลบก่อน โดยคลิก Remove ด้วย GUI ตามปกติ จากนั้นคลิกที่ ViewScript เราก็จะได้ ID Host ที่เราจะลบดังภาพ เพื่อเอาไปลบใน ฐานข้อมูล


จากนั้นเอา ID แทนค่าตัวแปรใน 'YourVMHostID' และชื่อของ Host ใน 'YourVMHostName' แล้ว Execute ใน Microsoft SQL Server Management Studio

โค๊ด: [Select]
-- Define the name of the VMM Database --
USE VirtualManagerDB;
-----------------------------------------

DECLARE @DeleteHostId GUID;
DECLARE @DeleteHostName NVARCHAR;
DECLARE @DatabaseName NVARCHAR;

-- ****** Define the Variables **********************************************************************************************
SET @DeleteHostId = 'YourVMHostID'
SET @DeleteHostName = 'YourVMHostName'
-- **************************************************************************************************************************

PRINT N'Deleting host with GUID ' + RTRIM(CAST(@DeleteHostID AS nvarchar(50)))

PRINT N'Getting host cluster GUID'

DECLARE @HostClusterID GUID;
SET @HostClusterID =
(
SELECT HostClusterID FROM [dbo].[tbl_ADHC_Host]
WHERE HostID = @DeleteHostId
)

IF (@HostClusterID IS NOT NULL)
PRINT N'Retreived host cluster GUID ' + RTRIM(CAST(@HostClusterID AS nvarchar(50)))
ELSE
PRINT N'This host does not belong to a cluster'

PRINT N'Deleteing physical objects'

DELETE FROM [dbo].[tbl_WLC_PhysicalObject]
WHERE HostId = @DeleteHostId

PRINT N'Deleteing virtual objects'

DELETE FROM [dbo].[tbl_WLC_VObject]
WHERE HostId = @DeleteHostId

PRINT N'Prepairing to delete host network adapters'

DECLARE @HostNetworkAdapterCursor CURSOR;
DECLARE @HostNetworkAdapterID GUID;
SET @HostNetworkAdapterCursor = CURSOR FOR
(SELECT NetworkAdapterID FROM [dbo].[tbl_ADHC_HostNetworkAdapter])

OPEN @HostNetworkAdapterCursor

FETCH NEXT FROM @HostNetworkAdapterCursor INTO @HostNetworkAdapterID

WHILE (@@FETCH_STATUS = 0)
BEGIN
PRINT N'Prepairing to delete host network adapter with GUID ' + RTRIM(CAST(@HostNetworkAdapterID AS nvarchar(50)))

PRINT N'Deleting logical network mapping for host network adapter with GUID ' + RTRIM(CAST(@HostNetworkAdapterID AS nvarchar(50)))

DELETE FROM [dbo].[tbl_NetMan_HostNetworkAdapterToLogicalNetwork]
WHERE HostNetworkAdapterID = @HostNetworkAdapterID

PRINT N'Deleting IP subnet VLAN mapping for host network adapter with GUID ' + RTRIM(CAST(@HostNetworkAdapterID AS nvarchar(50)))

DELETE FROM [dbo].[tbl_NetMan_HostNetworkAdapterToIPSubnetVLan]
WHERE HostNetworkAdapterID = @HostNetworkAdapterID

FETCH NEXT FROM @HostNetworkAdapterCursor INTO @HostNetworkAdapterID
END

CLOSE @HostNetworkAdapterCursor
DEALLOCATE @HostNetworkAdapterCursor

PRINT N'Completing host network adapters deletion'

DELETE FROM [dbo].[tbl_ADHC_HostNetworkAdapter]
WHERE HostID = @DeleteHostId

PRINT N'Deleting Virtual Switch Extensions'
DELETE FROM [VirtualManagerDB].[dbo].[tbl_NetMan_InstalledVirtualSwitchExtension]
WHERE HostID = @DeleteHostId

PRINT N'Deleting virtual networks'

DELETE FROM [dbo].[tbl_ADHC_VirtualNetwork]
WHERE HostID = @DeleteHostId

PRINT N'Deleting host volumes'

DELETE FROM [dbo].[tbl_ADHC_HostVolume]
WHERE HostID = @DeleteHostId

PRINT N'Deleting host disks'

DELETE FROM [dbo].[tbl_ADHC_HostDisk]
WHERE HostID = @DeleteHostId

PRINT N'Prepairing to delete host bus adapters'

DECLARE @HostBusAdapterCursor CURSOR;
DECLARE @HostBusAdapterID GUID;
SET @HostBusAdapterCursor = CURSOR FOR
(SELECT HbaID FROM [dbo].[tbl_ADHC_HostBusAdapter])

OPEN @HostBusAdapterCursor

FETCH NEXT FROM @HostBusAdapterCursor INTO @HostBusAdapterID

WHILE (@@FETCH_STATUS = 0)
BEGIN

PRINT N'Prepairing to delete host bus adapter with GUID ' + RTRIM(CAST(@HostBusAdapterID AS nvarchar(50)))

PRINT N'Deleting fiber port mapping for host bus adapter with GUID ' + RTRIM(CAST(@HostBusAdapterID AS nvarchar(50)))

DECLARE @FiberPortID GUID;
SET @FiberPortID =
(
SELECT PortID FROM [dbo].[tbl_ADHC_FCHbaToFibrePortMapping]
WHERE FCHbaID = @HostBusAdapterID
)

DELETE FROM [dbo].[tbl_ADHC_FCHbaToFibrePortMapping]
WHERE FCHbaID = @HostBusAdapterID

PRINT N'Deleting fiber port with GUID ' + RTRIM(CAST(@FiberPortID AS nvarchar(50)))

DELETE FROM [dbo].[tbl_ADHC_FibrePort]
WHERE PortID = @FiberPortID

PRINT N'Deleting fiber channel mapping for host bus adapter with GUID ' + RTRIM(CAST(@HostBusAdapterID AS nvarchar(50)))

DELETE FROM [dbo].[tbl_ADHC_HostFibreChannelHba]
WHERE FCHbaID = @HostBusAdapterID

PRINT N'Deleting any iSCSI entries for host bus adapter with GUID ' + RTRIM(CAST(@HostBusAdapterID AS nvarchar(50)))

DECLARE @iSCSIHBAID GUID;
SET @iSCSIHBAID =
(
SELECT ISCSIHbaID FROM [VirtualManagerDB].[dbo].[tbl_ADHC_HostInternetSCSIHba] WHERE ISCSINodeName LIKE '%' + @DeleteHostName + '%'
)
DELETE FROM [VirtualManagerDB].[dbo].[tbl_ADHC_ISCSIHbaToPortalMapping]
WHERE ISCSIHBAID = @iSCSIHBAID

DECLARE @iSCSITargets TABLE
(
TargetID GUID
)
INSERT INTO @iSCSITargets (TargetID)
SELECT TargetID FROM [dbo].[tbl_ADHC_ISCSIHbaToTargetMapping]
WHERE ISCSIHbaID = @HostBusAdapterID

PRINT N'Deleting iSCSI host bus adapter to target mapping for mapping for host bus adapter with GUID ' + RTRIM(CAST(@HostBusAdapterID AS nvarchar(50)))

DELETE FROM [dbo].[tbl_ADHC_ISCSIHbaToTargetMapping]
WHERE ISCSIHbaID = @HostBusAdapterID

PRINT N'Deleting iSCSI host bus adapter with GUID ' + RTRIM(CAST(@HostBusAdapterID AS nvarchar(50)))

DELETE FROM [dbo].[tbl_ADHC_HostInternetSCSIHba]
WHERE ISCSIHbaID = @HostBusAdapterID

PRINT N'Deleting iSCSI targets for host bus adapter with GUID ' + RTRIM(CAST(@HostBusAdapterID AS nvarchar(50)))

DECLARE @iSCSITargetIDCursor CURSOR;
DECLARE @iSCSITargetID GUID;
SET @iSCSITargetIDCursor = CURSOR FOR
(SELECT TargetID FROM @iSCSITargets)

OPEN @iSCSITargetIDCursor

FETCH NEXT FROM @iSCSITargetIDCursor INTO @iSCSITargetID

WHILE (@@FETCH_STATUS = 0)
BEGIN

PRINT N'Deleting iSCSI targets with GUID ' + RTRIM(CAST(@iSCSITargetID AS nvarchar(50)))

DELETE FROM [dbo].[tbl_ADHC_ISCSITarget]
WHERE TargetID = @iSCSITargetID

FETCH NEXT FROM @iSCSITargetIDCursor INTO @iSCSITargetID
END

CLOSE @iSCSITargetIDCursor
DEALLOCATE @iSCSITargetIDCursor

FETCH NEXT FROM @HostBusAdapterCursor INTO @HostBusAdapterID
END

CLOSE @HostBusAdapterCursor
DEALLOCATE @HostBusAdapterCursor

PRINT N'Completing host bus adapters deletion'

DELETE FROM [dbo].[tbl_ADHC_HostBusAdapter]
WHERE HostID = @DeleteHostId

PRINT N'Prepairing to delete agent servers'

DECLARE @AgentServerID  GUID;
SET @AgentServerID =
(
SELECT AgentServerID FROM [dbo].[tbl_ADHC_AgentServerRelation]
WHERE HostLibraryServerID = @DeleteHostID
)

PRINT N'Deleting agent server relations'

DELETE FROM [dbo].[tbl_ADHC_AgentServerRelation]
WHERE HostLibraryServerID = @DeleteHostID

PRINT N'Deleting health monitor data for agent server with GUID ' + RTRIM(CAST(@AgentServerID AS nvarchar(50)))

DELETE FROM [dbo].[tbl_ADHC_HealthMonitor]
WHERE AgentServerID = @AgentServerID

PRINT N'Deleting agent server with GUID ' + RTRIM(CAST(@AgentServerID AS nvarchar(50)))

DELETE FROM [dbo].[tbl_ADHC_AgentServer]
WHERE AgentServerID = @AgentServerID

PRINT N'Deleting host GPUs'

DELETE FROM [dbo].[tbl_ADHC_HostGPU]
WHERE HostID = @DeleteHostId

PRINT N'Deleting host'

DELETE FROM [dbo].[tbl_ADHC_Host]
WHERE HostID = @DeleteHostId

IF (@HostClusterID IS NOT NULL)
BEGIN

PRINT N'Checking to see if any other hosts are joined to the same cluster'

DECLARE @HostCount INT;
SET @HostCount =
(
SELECT COUNT(*) FROM [dbo].[tbl_ADHC_Host]
WHERE HostClusterID = @HostClusterID
)

PRINT N'There are ' + RTRIM(CAST(@HostCount AS nvarchar(50))) + N' currently joined to the same cluster'

IF (@HostCount = 0)
BEGIN

PRINT N'Deleting cluster disks'

DELETE FROM [dbo].[tbl_ADHC_ClusterDisk]
WHERE ClusterID = @HostClusterID

PRINT N'Deleting virtual Switch Extensions'
DELETE FROM [VirtualManagerDB].[dbo].[tbl_NetMan_InstalledVirtualSwitchExtension]
WHERE HostID = @DeleteHostId

PRINT N'Deleting cluster'

DELETE FROM [dbo].[tbl_ADHC_HostCluster]
WHERE ClusterID = @HostClusterID
END
ELSE
PRINT N'This host is not the last host in the cluster, the cluster will be deleted upon the deletion of the last host.'
END
ELSE
PRINT N'This host does not belong to a cluster, no clusters will be deleted'

GO

เมื่อลบออกแล้วเราก็สามารถ Add Hyper-V Host เข้าไปใน System Center ได้ใหม่แล้วล่ะครับ

ขอขอบคุณที่มา - Thankyou
How to manually remove a Host / Cluster from SCVMM 2012 SP1
http://www.miru.ch/how-to-manually-remove-a-host-from-scvmm-2012-sp1/

ออฟไลน์ Slackerz

 • sbobetonline24
 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
 • ขอบคุณ: 0 ครั้ง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 04-05-17 11:03:18 »
กำลังอยากทราบพอดีเลย

ออฟไลน์ เอกลักษณ์

 • Expert
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 265
 • ขอบคุณ: 39 ครั้ง
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 05-05-17 09:27:07 »
ติดปัญหาอะไร มาแชร์กันได้ครับ