Education - เข้าสู่หมวดหมู่เนื้อหาที่สนใจ > พระพุทธศาสนา

ประวัติพระพุทธเจ้า The Life of Buddha เวอร์ชั่นสำหรับเยาวชน

(1/1)

admin:
ก่อนเริ่มการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา น่าจะหาเครื่องมือให้การเริ่มต้นที่ช่วยให้เข้าใจง่าย ดูไม่เป็นเรื่องที่น่าเบื่อ ดึงดูดความสนใจ เข้าถึงความหมายต่างๆได้ง่าย ซึ่งเครื่องมือนั้นก็ต้องเหมาะสมกับช่วงวัยด้วย ซึ่ง animation ชุดนี้ทาง admin ได้ดูจนจบเรื่องแล้ว พบว่าเนื้อหา ภาพ เสียง มีความน่าสนใจ เข้าถึงความหมายได้ง่าย เหมาะที่จะเป็นสื่อการสอนสำหรับเยาวชน เพื่อเปิดใจพร้อมเรียนรู้พระพุทธศาสนาตามหลักคำสอนในทางที่ถูกต่อไปได้


Sakurai:
ได้ความรุ้มากครับ ได้ข้อคิดดีๆหลายอย่าง

admin:
ขอบคุณมากครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version