Education - เข้าสู่หมวดหมู่เนื้อหาที่สนใจ > สังคมศึกษา

วันแม่แห่งชาติ 2558

(1/1)

teacher_a:
วันแม่แห่งชาติปี 2558 นี้ตรงกับวันพุธ 12 สิงหาคม 2558 และเป็นปีมหามงคลยิ่ง เนื่องจากสมเด็จพระบรมราชินีนารถ ทรงมีพระชนมายุครบ 83 พรรษา


คำขวัญวันแม่ 2558

ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา

รวมกันเข้า คือทรัพย์สิน แผ่นดินแม่

ฝากลูกไทย ร่วมใจภักดิ์ รักดูแล

เพื่อมอบแก่ หลานเหลนไทย ไปชั่วกาล ..


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version