0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ผู้เขียน หัวข้อ: การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด  (อ่าน 7439 ครั้ง)

ออฟไลน์ เอกลักษณ์

 • Expert
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 265
 • ขอบคุณ: 39 ครั้ง
« เมื่อ: 07-06-14 08:19:24 »
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการมากกว่าเนื้อหาสาระวิชา


โดยการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดประกอบด้วยองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน 3 ด้านคือ
        1. ด้านความรู้ (Knowledge : K) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
              (1.1) เนื้อหาสาระของวิชานักคิด คือ สาระวิชาที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ ประกอบด้วยเครื่องมือช่วยคิด กระบวนการคิด ทักษะการคิด
              (1.2) ความรู้บูรณาการ คือ สาระเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นสภาพการณ์ที่กำหนดสภาพแวดล้อมรอบตัว ปัญหาในชีวิตประจำวัน ที่ถูกนำมาคิด ซึ่งเนื้อหาจะเป็นสาระของวิชาใดก็ได้ จึงเป็นความรู้เชิงบูรณาการ
        2. ด้านกระบวนการ(Process : P) คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ได้สร้างผู้เรียนให้เกิดทักษะชีวิตพื้นฐาน 7 ประการ ได้แก่
             (1) ทักษะการรู้จักตนเอง
             (2) ทักษะการคิด การตัดสินใจและการแก้ปัญหา
             (3) ทักษะการแสวงหาข้อมูล ข่าวสาร ความรู้
             (4) ทักษะการปรับตัว
             (5) ทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ
             (6) ทักษะการวางแผน และการจัดการ
             (7) ทักษะการทำงานเป็นทีม
       3. เจตคติ (Attitude : A) คือ คุณลักษณะที่ปลูกฝังของรายวิชา ได้แก่ ใจกว้าง ขยัน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ กระตือรือร้นช่างคิดผสมผสาน ขยัน ต่อสู้ อดทน เป็นธรรม มั่นใจในตนเอง ช่างวิเคราะห์ กล้าคิดกล้าเสี่ยง     มีน้ำใจ น่ารักน่าคบ เป็นต้น
        จากองค์ความรู้ของการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดดังกล่าว ได้เป็นแนวทางให้ ครูผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดประสบการณ์ สภาพการณ์หรือสิ่งเร้ามากระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดการคิดตามองค์ประกอบของ ความคิดอันประกอบด้วย เครื่องมือช่วยคิด ทักษะการคิด คุณสมบัติที่เอื้อต่อการคิดเพื่อให้ผู้เรียนมีด้านความรู้ (Knowledge : K)กระบวนการ (Process : P) และเจตคติ (Attitude : A)   มีการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ มีการตัดสินใจอย่างไตร่ตรอง รอบคอบ และพร้อมในการปรับตัวเพื่อเข้าสู่โลกอนาคตซึ่งเป็นเป้าหมายของหลักสูตร   
       ครูผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความคิดของผู้เรียน องค์ประกอบที่จะพัฒนาความคิดในตัวผู้เรียนอยู่ที่เทคนิคและวิธีการสอนของครู ผู้สอน ที่จะช่วยกระตุ้น ส่งเสริม และพัฒนาความคิดของผู้เรียนให้งอกงามขึ้น ครูก็ควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความเหมาะสม ความต้องการของผู้เรียน โดยหาเทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ แปลก ๆ มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง คอยติดตามให้กำลังใจพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีอิสระในการแสดงออก ด้วยการพูด หรือการกระทำตามจินตนาการและความพึงพอใจของผู้เรียน ก็จะช่วยพัฒนาความคิดของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีลักษณะการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
           การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด  สามารถกระทำได้ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน หรือ Brain Based Learning  ซึ่งหมายถึง การใช้ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับสมองเป็นเครื่องมือในการออกแบบ กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์ โดยเชื่อว่าโอกาสทองของการเรียนรู้อยู่ระหว่างแรกเกิด – 10 ปี
            มนุษย์ทุกคนมีระบบสมองที่เหมือนกัน ถึงแม้ว่าทุกคนจะมีศักยภาพแตกต่างกันในด้านความรู้ความถนัดที่มีอยู่เดิม ตามสภาพแวดล้อมของแต่ละคน แต่เราสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน 
จงเชื่อว่าเด็กทุกคนพัฒนาได้  ขึ้นอยู่ที่ว่า  ครูได้ให้โอกาสเด็กรึยัง   เด็กทำไม่ได้ในบางสิ่ง(ไม่ได้แปลว่าเขาโง่)  แต่อาจทำได้ดีในอีกบางสิ่ง  เพียงแต่ครูมองไม่เห็นสิ่งที่เขามี   เช่นเดียวกับคนในองค์กร   ผู้นำต้องมองให้ออกว่า ผู้ใต้บังคับบัญชามีความถนัด  มีความเชี่ยวชาญด้านใด  จัดคนให้ถูกงานและตรงความรู้ความสามารถที่เขามี  ทุกคนก็มีความสุขในการทำงาน

ที่มา : ณ เดชอุดม, http://www.ds.ru.ac.th/math/develop_new_page_1.htm

ออฟไลน์ ilislark

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
 • ขอบคุณ: 0 ครั้ง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 05-08-14 11:36:35 »
เป็นการพัฒนาได้ดีมากครับ

ออฟไลน์ Matsusaga

 • ibcbet
 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
 • ขอบคุณ: 0 ครั้ง
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 11-11-14 12:24:52 »
จัดหนักจัดเต็มไปเลยดี้

ออฟไลน์ Hanmanesi

 • Hanmanesi
 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
 • ขอบคุณ: 0 ครั้ง
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 17-11-14 11:29:00 »
ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ