Learning - เข้าสู่หมวดหมู่เนื้อหาที่สนใจ > แหล่งเรียนรู้

ห้องเรียนอัจฉริยะ : ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21

(1/1)

เอกลักษณ์:

Boydjames:
แต่เด็กไทยก็ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าประเทศอื่น

admin:
ใช่ครับถ้าเรามองการศึกษาเพียงในประเทศ ไม่มีการการนำมาตรฐานการศึกษาจากประเทศอื่นมาเปรียบเทียบเพื่อปรับปรุงโครงสร้างรูปแบบการศึกษาของเรา มันก็จะไม่เท่าประเทศอื่น แต่หากเราเริ่มค่อยๆปรับใช้รูปแบบการศึกษาให้มาตรฐานแบบการศึกษาสมัยใหม่ เหมือนเราสร้างบ้าน ผมมองว่าถ้าจะปรับปรุงบ้านหลังเก่าให้รองรับโครงสร้างด้านบนให้แข็งแรงคงทำได้อยากและจะกระทบบ้านหลังเดิมที่มีคนอาศัยอยู่ แต่หากเราสร้างรากฐานของบ้านหลังใหม่ขึ้นมา ให้ได้ตามมาตรฐานรองรับการต่อเติมในอนาคต แล้วเราก็ค่อยๆย้ายคนในบ้านหลังเก่าสู่บ้านหลังใหม่ครับ ซึ่งบ้านหลังใหม่จะออกแบบให้ตรงกับผู้อาศัย เช่น บางคนชอบดนตรี บางคนชอบภาษา บางคนชอบซ่อมบำรุง เป็นต้นครับ


--- อ้างจาก: Boydjames ที่ 06-06-18 15:41:52 ---แต่เด็กไทยก็ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าประเทศอื่น

--- End quote ---

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version