0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ผู้เขียน หัวข้อ: คู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  (อ่าน 4464 ครั้ง)

ออฟไลน์ teacher_a

  • Teacher
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 348
  • ขอบคุณ: 15 ครั้ง
« เมื่อ: 03-08-13 22:51:46 »

ด้วยในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย สามเสาหลัก ได้แก่ 1.ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งกฎบัตรอาเซียนได้ระบุให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทำงานของอาเซียน ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงได้เสนอแนวทางเสริมสร้างความพร้อมในการพัฒนาข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียน โดยให้ปรับปรุงเครื่องมือ สื่อการพัฒนาต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐบาลได้กำหนดให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ประสานงานหลักของเสาที่สาม คือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ด้วยเหตุนี้ บุคลากรของกรมฯ จึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพการทำงานในเวทีระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเนื่องจากต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน

donwload book | download audio

ขอขอบคุณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ