Education - เข้าสู่หมวดหมู่เนื้อหาที่สนใจ > เทคโนโลยีสารสนเทศ

Windows 10 Backup Putty Session

(1/1)

admin:
มีสองวิธีน่ะครับ แต่แนะนำให้ทำวิธีแรกก่อนเพื่อเช็ค path ที่ถูกต้อง ส่วนในวิธีที่สองเราอาจจะตั้ง job backup config เดือนละครั้ง สำหรับ admin ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ม server บ่อย

สาเหตุที่ต้อง backup เพราะเวลาเครื่องเสีย หากเรามี server หลายตัวเราต้องมาไล่ config ใหม่หมด และ server บางตัวบน cloud เช่น ec2 AWS จะใช้ key ในการ authen การที่ config หายเราก็จำไม่ได้ว่าวาง key ไว้ที่ไหน ผมเจอมาแล้วจนเกือบต้องทำ server ใหม่ เพราะ key หายแล้วไม่สามารถสร้างใหม่ได้ จนหา key auth aws ได้ก็ ok


วิธีที่สองใช้ cmd exportนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version