หัวข้อ / เริ่มโดย ตอบ / อ่าน
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูบอร์ดนี้
เวทีสร้างแรงบันดาลใจระดับโลก TED Talks (Sub Thai)
0 ตอบ
1,333 อ่าน
ส่วนหนึ่งของหนังสือ  กว่าจะไปถึงดวงจันทร์
0 ตอบ
1,523 อ่าน
อนาคตการศึกษาไทย ในมุมมองอาจารย์อมรวิชช์ นาครทรรพ
0 ตอบ
1,624 อ่าน
Thailand Open Source e-Learning System by NECTEC
Thailand Open Source e-Learning System by NECTEC

เริ่มโดย admin · Jul 11,2013

0 ตอบ
1,753 อ่าน
ตอบปัญหาการศึกษาไทย โดยอ.วิริยะ
0 ตอบ
1,810 อ่าน
Knowledge Sharing 2.0 หลากหลายรูปแบบการแบ่งปันความรู้
1 ตอบ
1,813 อ่าน
ดร.นิติภูมิบรรยายอาเซียน.
0 ตอบ
1,816 อ่าน
การศึกษาไทย ทำไมไร้คุณภาพ
0 ตอบ
1,837 อ่าน
True ปลูกปัญญา
True ปลูกปัญญา

เริ่มโดย admin · Jul 11,2013

0 ตอบ
1,843 อ่าน
สมคิด ลวางกูร-เป้าหมายคือทุกอย่าง
0 ตอบ
2,014 อ่าน
ฝึกความคิดสร้างสรรค์ เริ่มตรงไหน
0 ตอบ
2,058 อ่าน
วิถีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3 ตอบ
2,137 อ่าน
ห้องเรียนอัจฉริยะ : ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21
2 ตอบ
2,592 อ่าน
การศึกษากับอาเซียน
การศึกษากับอาเซียน

เริ่มโดย admin · Oct 02,2014

2 ตอบ
2,649 อ่าน
การเรียนการสอนโดยระบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน CBL (Creativity-Based Learning)
0 ตอบ
2,719 อ่าน
โครงการศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
0 ตอบ
2,731 อ่าน
มองโลกแบบวิกรม สู่ประชาคมอาเซียน
5 ตอบ
2,844 อ่าน
การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนที่เข้าใจง่ายด้วยการ์ตูน
0 ตอบ
2,857 อ่าน
โครงการโทรทัศน์ครู โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
0 ตอบ
2,887 อ่าน
บทเรียนของชีวิต ทฤษฎีกระปุกทราย
2 ตอบ
2,961 อ่าน
ระบบการศึกษาในสิงคโปร์เป็นอย่างไร
5 ตอบ
3,041 อ่าน
DLF - มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
0 ตอบ
3,228 อ่าน
หนังสือภาษาไทย ป.๑- ป.๖ มานี มานะ ออนไลน์ โหลดฟรี
2 ตอบ
3,317 อ่าน
eDLTV ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
1 ตอบ
3,408 อ่าน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
3 ตอบ
3,435 อ่าน
องค์ความรู้เรื่องข้าว
0 ตอบ
3,628 อ่าน
การออกแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7 ตอบ
5,868 อ่าน
นวัตกรรมกับการแก้ปัญหาทางการศึกษา
4 ตอบ
7,532 อ่าน
ทักษะการกระตุ้นให้คิด
4 ตอบ
9,797 อ่าน
เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
2 ตอบ
11,004 อ่าน