คณิตศาสตร์

หัวข้อ

(1/1)

[1] ทฤษฎีการแก้ปมคณิตศาสตร์ และชีววิทยา

[2] ลองคิดกันหน่อย ช่วยหาน้ำหนักของสัตว์สามตัว

[3] วัดมุมจากรูปภาพ ?

[4] เทคนิคคิดเลขเร็วการคูณ 5

[5] การหารด้วย 9 ได้คำตอบไม่เกิน 9 วินาที

[6] เทคนิคคิดเลขเร็ว พ่อมดคณิตศาสตร์

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version