AKC System

Education - เข้าสู่หมวดหมู่เนื้อหาที่สนใจ => สังคมศึกษา => ข้อความที่เริ่มโดย: teacher_a ที่ 18-09-13 15:28:18

หัวข้อ: ศธ.หนุนเรียนรู้ประเทศอาเซียนอย่างลึกซึ้ง
เริ่มหัวข้อโดย: teacher_a ที่ 18-09-13 15:28:18
"จาตุรนต์"ปลื้มเด็กไทยตื่นตัวเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน แนะเรียนรู้ให้แตกฉานและเชี่ยวชาญลึกซึ้ง...
(http://www.dailynews.co.th/sites/default/files/imagecache/620x245/cover/233523.jpg)

วันที่ 16 ก.ย.56 ที่อิมแพค เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ 9 เมืองทองธานี นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานการศึกษาไทยพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Thai Education for ASEAN Community เพื่อประกาศความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการและสนับสนุนการดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยนายจาตุรนต์ กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะเห็นได้ว่ามีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างมาก โดยครูและนักเรียนมีส่วนร่วมและมีความตื่นตัวเป็นอย่างดี

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ตนเห็นว่าเราควรใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้ และทำความเข้าใจในประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างลึกซึ้งทั้งในด้านของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภาษา การเมืองการปกครอง ค่านิยม ทัศนคติ ของประเทศต่าง ๆ โดยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นหนึ่งเดียวและหลีกเลี่ยงเรื่องของความขัดแย้ง อย่างไรก็ตามในเรื่องของภาษานั้นควรเน้นการเรียนรู้เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างแตกฉาน และมีความเชี่ยวชาญ ส่วนการเรียนรู้เพื่อการทักทายก็ควรมีการส่งเสริมบ้าง แต่ต้องไม่เป็นการบังคับ

“ทั้งนี้ในส่วนของการศึกษาก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียนโดยทั้งภาครัฐ และเอกชนจะต้องมีการวางแผนการผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับความต้องการกับภาคผลิตและบริการ เร่งรัดจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครบทุกอุตสาหกรรม และหากจะเป็นศูนย์กลางการศึกษาของอาเซียนก็ยินดีส่งเสริมให้เกิดขึ้นได้ โดยสถานศึกษาของไทยก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเรื่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนจากประเทศในอาเซียนสามารถเข้ามาเรียนได้อย่างมีคุณภาพ”นายจาตุรนต์ กล่าว

ที่มา - http://www.dailynews.co.th/education/233523