AKC System

Learning - เข้าสู่หมวดหมู่เนื้อหาที่สนใจ => แหล่งเรียนรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: teacher_a ที่ 30-07-13 00:24:38

หัวข้อ: ดร.นิติภูมิบรรยายอาเซียน.
เริ่มหัวข้อโดย: teacher_a ที่ 30-07-13 00:24:38
ดร.นิติภูมิบรรยายอาเซียน.
   รตอ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์บรรยาย"การศึกษาไทยก้าวไกลในอาเซีย­น" ห้องประชุมชั้น7 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 12 กุมภาพันธ์ 2555

http://youtu.be/O4Od1TppHaA