องค์ความรู้ตามหมวด


  Learning - เข้าสู่หมวดหมู่เนื้อหาที่สนใจ  
Knowledge of ห้องสมุดกลาง
ห้องสมุดกลาง RSS Knowledge of ห้องสมุดกลาง

เอกสารคู่มือ หนังสือ ห้องสมุดออนไลน์

2 ความรู้

Knowledge of e-Book มุมหนังสือ หมวดย่อย : e-Book มุมหนังสือ RSS Knowledge of e-Book มุมหนังสือ

1 ความรู้

Knowledge of เอกสารประกอบการเรียน หมวดย่อย : เอกสารประกอบการเรียน RSS Knowledge of เอกสารประกอบการเรียน

0 ความรู้

Knowledge of แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ RSS Knowledge of แหล่งเรียนรู้

รวมแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ สื่อออนไลน์

6 ความรู้

Knowledge of เล่าสู่กันฟัง
เล่าสู่กันฟัง RSS Knowledge of เล่าสู่กันฟัง

แบ่งปันเรื่องราวดีๆ แชร์ประสบการณ์ เรื่องราวทั่วไป

2 ความรู้

  Education - เข้าสู่หมวดหมู่เนื้อหาที่สนใจ  
Knowledge of เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ RSS Knowledge of เทคโนโลยีสารสนเทศ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

9 ความรู้

Knowledge of ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ RSS Knowledge of ภาษาอังกฤษ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

0 ความรู้

Knowledge of คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ RSS Knowledge of คณิตศาสตร์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้คณิตศาสตร์

0 ความรู้

Knowledge of สังคมศึกษา
สังคมศึกษา RSS Knowledge of สังคมศึกษา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมศึกษา

1 ความรู้

Knowledge of พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา RSS Knowledge of พระพุทธศาสนา

เมื่อใดเห็นธรรม เมื่อนั้นเห็นพระพุทธเจ้า

0 ความรู้

Knowledge of เกษตรพอเพียง
เกษตรพอเพียง RSS Knowledge of เกษตรพอเพียง

แหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียง เมื่อพึ่งพาตนเองได้นั่นคือความมั่นคงของครอบครัว

0 ความรู้