ท่านต้องการ แสดงความขอบคุณ ข้อความที่โพสโดย [teacher_a]

หัวข้อ: ท้อเป็นแค่ถ่าน แต่ถ้าผ่านได้เป็นเพชร

ท่านสามารถ แสดงความขอบคุณ ในนาม Guest ได้

ยืนยัน แสดงความขอบคุณ