ท่านต้องการ แสดงความขอบคุณ ข้อความที่โพสโดย [เอกลักษณ์]

หัวข้อ: ประเภทการเข้ารหัสไฟล์เสียงและภาพแบบ CBR & VBR

ท่านสามารถ แสดงความขอบคุณ ในนาม Guest ได้

ยืนยัน แสดงความขอบคุณ