ท่านต้องการ แสดงความขอบคุณ ข้อความที่โพสโดย [teacher_a]

หัวข้อ: แก้ปัญหา OS Boot ไม่ขึ้น : BOOTMGR is missing in Windows Server 2008 R2

ท่านสามารถ แสดงความขอบคุณ ในนาม Guest ได้

ยืนยัน แสดงความขอบคุณ